თანამედროვე თურქეთის საგარეო პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მიმართ: მიდგომები და ტენდენციები

პროექტი ხორციელდება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) მიერ პროექტის მხარდამჭერი: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილ...
Read More

კვლევითი გრანტი ახალგაზრდა მკვლევრებისთვის საქართველოდან

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში იწყებე�...
Read More