საზაფხულო სკოლა “საზღვრისპირა თანამშრომლობა შავი ზღვის რეგიონში” – German Marshal Fund, The Black Sea Trust for Regional Cooperation & Robert Bosch Stiftung

10-14 ივნისი, 2012
ბათუმი

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სამოქალაქო საზოგადოების ახალგაზრდა წევრებს, რომლებიც ჩართულნი არიან რეგიონალური თანამშრომლობის ინიციატივებში. პროექტი ასევე მიზნად ისახავდა ევროპული ღირებულებების წინ წამოწევას და საზღვრისპირა ურთიერთობების გაღრმავებისთვის ხელშეწყობას ისეთი თემების განხილვით, როგორიცაა: პოლიტიკური და სამოქალაქო განათლება, პოლიტიკური ისტორიის მნიშვნელობა, მედია და სტერეოტიპები, მაგ.: გენდერი და ერები. რათა ურთიერთშემწყნარებლობის გზით შესაძლებელი გახდეს სამომავლოდ რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მიღწევა.

პროექტის ძირითადი მიზანია გააერთიანოს რეგიონის ქვეყნების ახალგაზრდები (სომხეთი, საქართველო, აზებაიჯანი), ასევე თურქეთისა, უკრაინის და რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლები 5 დღიან საზაფხულო სკოლაში, რომლის მიზანია კულტურული ურთიერთგაგების მიღწევა და ევროპული დემოკრატიული ღირებულებების გაზიარება:

Related Posts