საარჩევნო საკითხებში ქართველი ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება – ლიტვის საელჩო

პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებასა და საარჩევნო ცოდნის გაღრმავებას მოახლოებული არჩევნების ფონზე. ლიტვის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი მართავს ტრენინგებს ქვემო ქართლსა (ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოსახლეობით ფართო დასახლებული ტერიტორიაზე) და შიდა ქართლში, შემდეგ თემებზე:

Related Posts