რას ნიშნავს სააკაშვილის გარშემო არსებული სიტუაცია საქართველოსა და უკრაინისთვის

*შოთა გელოვანი, მანჰაიმის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი, გერმანია

Related Posts