რანგირებული ხმის მიცემის სისტემა – უკიდურესი პოლარიზაციის გარღვევის გზა?

თუმცა, ამავდროულად, ეს შუალედური მიდგომის მომხრეები ნაკლებად არიან მოწადინებული დაორგანიზდნენ და ამა თუ იმ საკითხზე საკუთარი პოზიცია დაიცვან. ამაზე მეტყველებს 2021 წლის თებერვლის გამოკითხვებიც, რომლის მიხედვითაც ოპოზიციის მიერ არჩეულ პარლამენტის ბოიკოტის ტაქტიკას სრულიად ან ნაწილობრივ არ ემხრობა ჯამში გამოკითხულთა 60%. ეს მაჩვენებელი განსაკუთრებით თვალში საცემია მცირე პარტიების მხარდამჭერთა შორის (IRI 2021, 34-35). შედეგად კი ვიღებთ იმას, რომ პოლიტიკას ისევ კარგად ორგანიზებული მედია თუ პოლიტიკური აქტივისტები განსაზღვრავენ (Fukuyama 2014, 507). ეს კი თავის მხრივ საგრძნობლად ართულებს კომპრომისის შესაძლებლობას და პოლარიზაციის შემცირების შანსებს.

Related Posts