რანგირებული ხმის მიცემის სისტემა – უკიდურესი პოლარიზაციის გარღვევის გზა?

ის რომ პოლარიზაცია, მიტჩელის სიტყვებით „ექსტრემალური პარტიული მიკერძოებულობა“, დემოკრატიისთვის საფრთხის შემცველია, არ არის ახალი მოსაზრება. ამაზე არაერთი მკვლევარი საუბრობს. დემოკრატიის ექსპერტი ლარი დაიმონდი მის წიგნში ავი ქარები – დემოკრატიის გადარჩენა რუსეთის გახელებისგან, ჩინეთის ამბიციისა და ამერიკის თვითკმაყოფილებისგან (2019) განსაკუთრებით ხაზს უსვამს პრაიმერებზე ამომრჩევლების დაბალი აქტიურობის გავლენას რადიკალიზაციასა და პოლარიზაციაზე. როგორც წესი, პრაიმერის დროს მხოლოდ იდეოლოგიურად მოტივირებული ან კონკრეტული ინტერესჯგუფების მობილიზაცია ხდება, ხოლო უფრო მეტად ზომიერი შეხედულების ამომრჩეველი არ იწუხებს თავს. შედეგად, ვიღებთ იმას რომ კანდიდატები პრაიმერში გამარჯვების მიზნით ან უფრო მეტად რადიკალურ დისკურსს უნდა აჰყვნენ ან უბრალოდ გამოეთიშონ რბოლას (დაიმონდი 2019, 98 – 101).

Related Posts