რანგირებული ხმის მიცემის სისტემა – უკიდურესი პოლარიზაციის გარღვევის გზა?

არსებული გარემო დიდად არ განსხვავდება 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისგან.

Related Posts