მეტი პასუხისმგებლობა თუ ინტერესის ნაკლებობა? გერმანიის პერსპექტივა სამხრეთ კავკასიის შესახებ ყარაბაღის მეორე ომის შემდგომ

  • რატომ არის გერმანიის პერსპექტივა მნიშვნელოვანი?
  • გერმანიის ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში
  • ბერლინის რეაქცია ყარაბაღის ომზე
  • გერმანია, როგორც ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ქვეყანა
  • სამხრეთ კავკასია გერმანიის შიდა პარტიულ დისკურსში

 

საკვანძო სიტყვები: გერმანია, ევროკავშირი, სამხრეთ კავკასია, რუსეთი, საგარეო პოლიტიკა, აღმოსავლეთ პარტნიორობა, ყარაბაღის ომი, გადაუჭრელი კონფლიქტები, გეოპოლიტიკა

 

Related Posts