თანამედროვე თურქეთის საგარეო პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მიმართ: მიდგომები და ტენდენციები

პროექტი ხორციელდება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) მიერ
პროექტის მხარდამჭერი: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი – სამხრეთ კავკასიის რეგიონი
ხანგრძლივობა: 2019 ნოემბერი – 2020 მაისი

Related Posts