არასახელმწიფო აქტორებზე ძალის გამოყენების დელეგირებიდან ,,სუვერენული დემოკრატიის“ იდეამდე

  • რატომ შეიძლება ნიშნავდეს სახელმწიფოს უმოქმედობა კონტრაქციების მიმართ მის არაპირდაპირ მონაწილეობას შეკრების თავისუფლების შეზღუდვაში?
  • რა მიზანი აქვს არასახელმწიფო აქტორებზე ძალის დელეგირებას საქართველოს კონტექსტში?
  • არასახელმწიფო აქტორებზე ძალის გამოყენების დელეგირება: შიდა ლეგიტიმაცია
  • არასახელმწიფო აქტორებზე ძალის გამოყენების დელეგირება: საგარეო ლეგიტიმაცია
  • ,,სუვერენული დემოკრატიის“ იდეა, როგორც ლეგიტიმაციის ახალი წყარო

 

ნახვა გადმოწერა

Related Posts